خاک

خاک>
        </div>
        <div>
           <span>
                <i clss= 09 آبان 1399 دهقان مارکت

خاک چیست و انواع آن چیست؟

خاک

بخشی از سطح زمین است که شامل سنگ های از هم پاشیده شده، مواد آلی و معدنی است که زمینه ی رشد گیاهان را فراهم می کند ‌برای تشکیل یک سانت خاک صدها سال لازم است. نیروهای موثر در به وجود آمدن خاک عبارت است از عوامل شیمیایی، محیطی و فشارهای طبقات بالایی‌.

خاک ها از پنج جز تشکیل شده است که شامل مواد آلی و معدنی، موجودات زنده  هوا و آب است ‌.

مواد معدنی:

۴۵درصد حجم خاک را تشکیل می دهد این بخش از ذرات سنگ درشت تا ذرات رس ریز است که ذرات درشت به عنوان اسکلت خاک عمل کرده و ذرات ریز در تعیین خواص شیمیایی و فیزیکی و تغذیه ای خاک نقش دارد .

مواد آلی:

این بخش را می توان به دو جز عمده تقسیم بندی کرد.

- بافت های گیاهی و حیوانی که تغییر شکل کمی داده و شکل اولیه آن را می توان تشخیص داد مثل برگ، ساقه، ریشه گیاه

- بافت های گیاهی و حیوانی که روند تجزیه شدن را کاملا طی کرده و شکل اولیه آن ها قابل تشخیص نیست این جز به رنگ سیاه یا قهوه ای است که به آن هوموس می گویند.

موجودات زنده:

بخش زیادی از تغییرات خاک حاصله از فعالیت موجودات زنده و میکروارگانیسم های خاک است که باعث بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش قابلیت نفوذ آب در خاک های رسی و افزایش خاک های شنی می شود.

هوا:

هوای خاک تفاوت زیادی با هوای اتمسفر دارد از جمله

   - عدم پیوستگی هوای خاک، زیر هوای خاک در خلل و فرج خاک جا دارد

- رطوبت نسبی هوای خاک بیشتر از هوای اتمسفر است

- مقدار گاز کربنیک آن بیشتر است

- مقدار اکسیژن هوای خاک کمتر است.

آب:

زمانی که رطوبت خاک کم باشد آب خاک به صورت قشرها و لایه هایی به ذرات خاک چسبیده اند هر چه این رطوبت کمتر شود ضخامت قشر آب اطراف ذرات کمتر شده و انرژی چسبیدن آن به ذرات بیشتر می شود. موادغذایی و سایر املاح محلول خاک در آب خاک حل می شود بنابراین اغلب به آب خاک، محلول خاک می‌گویند .

انواع خاک

خاک معدنی که شامل رس، شن، ماسه و سیلت است.

خاک آلی:

به خاکی گفته می شود که حداقل دارای ۲۰ درصد ماده آلی هستند. این خاک ها به خاطر داشتن مواد آلی فراوان جز خاک های مناسب کشاورزی و کشت گیاهان است که شامل پیت موس،کوکوپیت،خاک برگ است.