توزیع ۳۲۰۰ تن بذور گواهی شده در بین شالیکاران‎

توزیع ۳۲۰۰ تن بذور گواهی شده در بین شالیکاران‎
19 خرداد 1400 دهقان مارکت

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ۳۲۰۰ تن بذر گواهی شده در سال جاری با پرداخت ۴۴۰۵۵ میلیون ریال در اختیار ۶۰ هزار شالیکار گیلانی و مازندرانی قرار گرفت.

همچنین برای تشویق کشاورزان به مصرف بذرهای گواهی شده، طی پروژه ای مشارکتی در چندین مزرعه در استان های گیلان و مازندران تفاوت های ارقام بذرهای گواهی شده با ارقام دیگر بررسی شد.

وی در ادامه بیان داشت یکی از اهداف مهم این سازمان در سال های پیشرو توسعه ی بهره مندی از بذرگواهی شده در بین برنج کاران می باشد؛ به طوری که از ۸.۵ درصد فعلی به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۵ برسد.

از سویی دیگر، تنوع بخشی ارقام از نظر کیفی و کمی و حمایت یارانه ای از ابزارهای حمایتی و تشویقی برای شالیکاران کماکان جز برنامه ها خواهد بود‌.